Thảo luận kỹ thuật

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến chi phí xử lý nam châm?

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến chi phí xử lý nam châm bao gồm yêu cầu về hiệu suất, kích thước lô, hình dạng đặc điểm kỹ thuật, kích thước dung sai. Yêu cầu về hiệu suất càng cao thì chi phí càng cao.Ví dụ, giá nam châm N45 cao hơn nhiều so với nam châm N35;cỡ lô càng nhỏ thì chi phí xử lý càng cao;hình dạng càng phức tạp thì chi phí gia công càng cao;dung sai càng chặt chẽ thì chi phí xử lý càng cao.