Thuộc về y học

Magnet Power đã phát triển nam châm NdFeB cao cấp N54 cho ứng dụng y tế, cộng hưởng từ hạt nhân, thiết bị phẫu thuật và phòng thí nghiệm.
Nam châm SmCo bù nhiệt độ (L-series Sm2Co17) cũng đã được phát triển để đáp ứng yêu cầu về độ ổn định cao.Hơn nữa, khác với các dự án khoa học, nam châm Sm2Co17 dòng L dùng cho các ứng dụng công nghiệp có tỷ lệ đạt cao, đồng nghĩa với việc chi phí cho khách hàng thấp.

ne0fb-desj5